Activa en passiva

Om een vermogen op te bouwen is het belangrijk te weten wat activa en passiva zijn. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bespreken waarom het belangrijk is zo veel mogelijk te richten op het vergroten van je activa.

Wat is activa en passiva?

Kort gezegd komt het er op neer als iets geld kost is het passiva, levert iets geld op is het activa…

Voorbeelden van passiva zijn:

 • Schulden
 • Auto(‘s)
 • Woning om in te wonen
 • Verzekeringen
 • Kosten van rood staan
 • Gas / water / elektrisch
 • Etentjes
 • Spaargeld waar negatieve rente op betaald wordt

Voorbeelden van activa zijn:

 • Beleggingen (aandelen, obligaties etc.)
 • Intellectueel eigendom / patenten
 • Inkomsten uit vastgoed
 • Spaargeld wat rente oplevert

Een woning is toch activa?

Veel mensen zien een woning (om in te wonen) als activa. Voor veel mensen is dit de grootste “investering” die ze hebben en hopen (lees verwachten) dat deze in de toekomst meer waard zal worden en daarom tot hun activa behoord. Toch is dit niet het geval. Zodra je een woning koopt voor eigen bewoning is het een behoorlijke kostenpost. Vanaf dag één begin je te betalen voor zaken als hypotheek, onderhoud, verzekeringen, etc en levert een woning om in te wonen je financieel gezien niks op. Daarom is een woning om in te wonen passiva en geen activa. Een woning, loods of ander vastgoed wat verhuurd word en dus opbrengsten genereert behoort wel tot activa mits dit opweegt tegen alle kosten.

En spaargeld, dat is een bezitting en dus activa toch?!

Een paar jaar geleden toen je nog een behoorlijke rente kreeg op je spaargeld behoorde dit absoluut tot je activa. Echter is het tegenwoordig zo dat je vanaf bepaalde hoeveelheid spaargeld rente betaald aan de bank (negatieve rente), deze grens was bij veel banken een miljoen maar tegenwoordig is de grens van een ton of zelfs minder al gebruikelijk om negatieve rente te betalen. Mijn verwachting is dat deze grens in de toekomst nog lager zal zijn.

Bij spaargeld is het ook belangrijk rekening te houden met inflatie. Krijg je over je spaargeld nog een rente van 0,5%, super! Maar dit kost je dan nog steeds geld aangezien de inflatie gemiddeld veel hoger is (gemiddeld ongeveer 2% per jaar). Per jaar ga je er dan dus nog steeds 1,5% in koopkracht op achteruit.

Bouw vermogen op, van passiva naar activa

Om vermogen op te bouwen is het belangrijk goed te zorgen voor zoveel mogelijk activa en zo min mogelijk passiva. Ga bijvoorbeeld minder vaak uit eten, ga een goedkopere auto rijden of zeg die nutteloze verzekering op en verplaats de besparing die dit oplevert naar je activa kolom. Door hier bijvoorbeeld aandelen van te kopen die je dividend opleveren of investeer het in vastgoed (voor verhuur of winst bij verkoop). Doordat je geld verplaatst van passiva naar activa zul je elke maand merken dat dit je meer geld zal opleveren, je activa zal geld blijven opleveren en door je besparing aan de passiva kant heb je minder kosten!

Boektip over dit onderwerp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *